Rehabilitació Integral edifici plurifamiliar modernista. 1er premi construmat

Rehabilitació Integral edifici plurifamiliar modernista. 1er premi construmat

PRIMER PREMI CONSTRUMAT 1989

Client

Particular

Localització

Vallvidrera. Barcelona

Superfície

355 m²

Any

1995

Projectes relacionats Habitatge Plurifamiliar